Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure

Inschrijven voor onze school kan tussen 27 februari en 10 maart 2017. We organiseren twee inschrijfmiddagen:

Woensdag 1 maart

Woensdag 8 maart

Beiden van 14.00 tot 16.00 uur

Naast de beide inschrijfmiddagen kunt ook op de andere dagen ’s middags tussen 14.00 – 16.00 uur terecht voor het afgeven van de formulieren.

  • De aanmeldprocedure sluit op vrijdag 10 maart om 16.00 uur
  • Inschrijven gebeurt bij de school van eerste keuze.
  • Wij houden ons aan de kernprocedure.

Zijn er bijzonderheden rond de begeleiding van uw kind? Neem dan voor de start van de inschrijving contact op met mw. Groen, afdelingsleider van de brugklas om te bespreken wat de school eventueel voor u kan betekenen.

 

Bij aanmelding moet je de volgende formulieren bij je hebben:

  • De voorkeurslijst met daarop de rangorde van de scholen waarvoor je wilt aanmelden met het Fons Vitae Lyceum als eerste keuze.
  • Het aanmeldformulier VO: dit heb je van de basisschool gekregen en bevat het schooladvies en het unieke ELKK leerling nummer.
  • Een ingevuld Fons Vitae Lyceum aanmeldformulier brugklas, te downloaden van onze site. LET OP! Als dit formulier niet thuis is ingevuld kan de inschrijving niet worden verwerkt en moeten wij u weer onverrichter zake terug sturen.
  • Een kopie van je paspoort of ander identiteitsbewijs.

 
Je kunt je aanmelden op onze school met een enkel havo, havo/vwo of enkel vwo advies. We bekijken of alle gegevens kloppen, en of de info uit het leerlingvolgsysteem (LVS) overeenstemt met het advies van de basisschool. In april vindt de uiteindelijke matching plaats. Een eventuele wijziging van het advies naar aanleiding van de citoscore heeft geen invloed op plaatsing op het Fons Vitae Lyceum omdat alle klassen H/V klassen zijn.

==> Aanmeldingsformulier (open) <==