Activiteiten op het Fons

Het Fons Vitae Lyceum organiseert tal van activiteiten die de leerlingen stimuleren hun belangstelling en hun talenten op allerlei gebied te verkennen en te ontwikkelen. Een aantal activiteiten zijn per leerjaar weergegeven; op deze plek nog meer Fons Vitae-activiteiten!

Alternatieve lesweek

De leerlingen van de eerste drie leerjaren nemen tijdens één week in het jaar deel aan een alternatieve lesweek. Verschillende vakken verzorgen vakoverstijgende activiteiten rond een thema.

Excursies

Meerdaagse werkweken en excursies vinden voor verschillende leerjaren plaats. Zie de informatie per leerjaar voor uitgebreidere informatie. Vaksecties organiseren eendaagse excursies. Zo gaan de leerlingen met Latijn in het tweede leerjaar een dag naar Xanten. Leerlingen met maatschappijleer brengen een bezoek aan het Nederlands of het Europees Parlement of doen mee met het uitgebreide programma MEP (Model European Parliament), leerlingen economie gaan naar De Nederlandse Bank en leerlingen biologie doen een praktische opdracht in Artis. In de maand april vinden vakexcursies plaats voor de leerjaren 1, 2 en 3.

 

Sportdagen

Voor alle leerjaren is er één buitensportdag en één binnensportdag. Daarnaast is er de Interlyceale: een sportief treffen met lycea uit Woerden, Uithoorn en Wageningen. Ook doen we jaarlijks mee met het Shell schoolhockeytoernooi.

After4

De leerlingen uit de onderbouw kunnen na schooltijd (vanaf 15.30 uur) meedoen met tal van sportieve activiteiten. Aangeboden wordt onder andere: mrt (motorische remedial teaching), health en dance. De lessen worden op school verzorgd. Voor de mrt en health geldt eenselectieprocedure in de reguliere gymlessen. Deelname aan de cursussen is vrijwillig. Er zijn geringe kosten aan verbonden.

Culturele en kunstzinnige vorming

In dit vak in het vierde leerjaar maken de leerlingen kennis met alle mogelijke kunstvormen, bezoeken voorstellingen en exposities, leren hun voorkeuren duidelijk te maken en die van anderen te begrijpen en waarderen, worden wegwijs in het kunst- en cultuuraanbod van Amsterdam, enz. Het lesaanbod wordt ieder jaar aangepast en geactualiseerd, ook afhankelijk van wat er dat schooljaar in Amsterdam te zien en te doen is. Eén keer per jaar is er een CKVdag waarop leerlingen meedoen met diverse artistieke workshops.

Kunstblog

Bijzonder is het kunstblog waarop tal van kunstuitingen van leerlingen en docenten zijn terug te vinden. Ook is er een facebookpagina Fons Vitae kunst.

Culturele avond

De afgelopen jaren heeft onze school met veel plezier meegedaan met het Rozentuinfestival. Leerlingen van diverse Amsterdamse scholen strijden in een zinderende finale in Carré om de eerste prijs. Daaraan voorafgaand organiseert het Fons Vitae lycem zijn eigen culturele avond. Daarnaast is er een mini culturele avond en een speciale muziekavond voor het eerste leerjaar.

Toneel en musical

Er is een lange traditie van toneel en later ook musical op onze school. Er zijn producties speciaal voor één leerjaar, zoals het toneelstuk Katherina Katherina, uitgevoerd door de brugklas, en producties met leerlingen van alle leerjaren. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Romeo en Juliet’ van Shakespeare, ‘De knecht van twee meesters’ van Goldoni, en ‘De Vrek’ van Molière. Ook werd o.a. de musical ‘Grease’ uitgevoerd.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de school is een eigen productie geschreven en opgevoerd: 'Fons Vitae the musical'.

Alle leerlingen van het eerste leerjaar maken kennis met toneel(spelen) tijdens de lessen drama. Daarnaast volgt een deel van de leerlingen vanaf de derde klas workshops in theater of opera in de klassieke traditie en worden vervolgens in groepsverband voorstellingen bezocht.

Schaken

Elk jaar is er voor de leerlingen een schaaktoernooi. Hieraan doen veel leerlingen mee. Waar mogelijk doet de school ook mee aan de Amsterdamse Scholenkampioenschappen. De afgelopen jaren was dit zo succesvol dat enkele keren een team mocht meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen.

Olympiades en Kangoeroewedstrijd

De bovenbouwleerlingen nemen jaarlijks deel aan de voorrondes voor de ‘Olympiades’ in de exacte vakken. Alle leerlingen uit het eerste leerjaar doen mee aan de ‘Kangoeroewedstrijd’, waarbij hun wiskundig talent op de proef wordt gesteld.

Soosavonden en feesten

Voor de leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar zijn er vier soosavonden: vrijdagavond van 20.00-23.00 uur. Voor leerlingen van klas 3 en hoger is er een winterfeest. Het schooljaar wordt afgesloten met een zomerfeest voor alle leerlingen.