Dagelijkse informatie

Lees elke dag, voordat je naar de les gaat, de mededelingen op de monitoren en het mededelingenbord. Wanneer een docent onverwacht niet aanwezig is bij een lokaal, gaat een leerling onmiddellijk namens de klas naar een afdelingsleider om te informeren wat er aan de hand is. De overige leerlingen wachten en mogen niet weg.

Roos​ter

Het lesrooster is via onze website en de app te raadplegen. Leerlingen en docenten moeten zelf bijhouden of er wijzigingen op het rooster zijn.  Aan het begin van een nieuwe roosterperiode krijgen onderbouwleerlingen een papieren versie van hun rooster; de bovenbouwleerlingen raadplegen het roosterprogramma.

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen worden uitsluitend via het roosterprogramma doorgegeven. Roosterwijzigingen voor de volgende dag worden ’s avonds na 20.30 uur en ’s ochtends voor 08.00 uur alleen op de roosterpagina (via de website) gepubliceerd.

Lestijden

Onze lessen duren 60 minuten. Er zijn er maximaal 7 op één dag. Gedurende de dag zijn er twee pauzes van 30 minuten. Op een aantal dagen wordt een verkort lesrooster gedraaid om ruimte te bieden voor studiemiddagen en andere activiteiten. De lessen duren dan 45 minuten. De dagen dat er een verkort rooster draait, staan vermeld in de jaarindeling.

Vervangingspool

Wij willen de lessen zoveel mogelijk laten doorgaan. Daarom is er een vervangingspool op school, die bestaat uit docenten en onderwijsassistenten. Het doorgaan van de lessen regelen wij voor de jongere leerlingen anders dan voor de oudere leerlingen. Als een docent de les in de eerste, tweede of derde klas niet kan geven, dan wordt deze les overgenomen. Lesuitval in de eerste drie jaarlagen blijft daardoor beperkt. Voor de bovenbouw kan een uitgevallen les leiden tot een tussenuur. Wij gaan ervan uit dat die leerling met behulp van de studieplanner zelfstandig verder werkt aan het vak.

Magister

Magister is ons leerlingvolgsysteem. Daarin is alle belangrijke informatie over alle leerlingen verzameld. Alle leerlingen, ouders en docenten hebben toegang middels een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. 

  • Leerlingen hebben inzage in de behaalde cijfers en de aanwezigheidsregistratie en gebruiken de elektronische leeromgeving (ELO). Alle emailcommunicatie gaat via deze ELO die gekoppeld is aan schoolmailadres van iedere leerling en docent. Daarnaast krijgen leerlingen via Magister meldingen als ze te laat zijn gekomen of als ze zich bij de afdelingsleider moeten melden.
  • Ouders hebben inzage in de behaalde cijfers en de aanwezigheidsregistratie. Ook kan in Magiser genoteerde huiswerkopdrachten worden bekeken. Daarnaast kunnen ouders zich via Magister inschrijven voor de ouderavonden. Deze uitnodigingen gaan naar de als ouder 1 in Magister geregistreerde ouder.
  • Ook ouders van leerlingen die ouder zijn dan 18 krijgen van ons de code. We hanteren regel dat we dit standaard doen, tenzij de leerling schriftelijk bezwaar aantekent.

Magister ELO

Alle leerlingen en medewerkers hebben toegang tot  de ELO van Magister; de elektronische leeromgeving. Bij steeds meer vakken wordt gebruik gemaakt van dit medium, bijvoorbeeld door het noteren van het huiswerk in de Magister agenda (voor onderbouw) en het delen van relevante overige informatie. Magister ELO is ook een inleverpunt, waar leerlingen hun opdrachten kunnen uploaden, zodat ze rechtstreeks bij de docent terechtkomen.  Voor de bovenbouw (klas 4 en hoger) worden studieplanners per vak op de Magister ELO geplaatst. Dit vervangt het noteren van het huiswerk. Afdelingsleiders en docenten gebruiken de Magister ELO als communicatieplatform. De berichtenservice is gekoppeld aan een individueel schoolmailaccount van de leerling. Wij gaan ervan uit dat deze informatie goed wordt bijgehouden.

Handleidingen Magister

Ondervind je problemen met Magister, kies dan een van de volgende handleidingen.

1. Handleiding Silverlight (werking Magister in besturingssystemen en browsers)

2. Basisprincipes van Magister (leerlingen)

3. Lesdashboard Magister (docenten)

4. Handleiding Maestro (docenten)

5. ELO Magister handleiding (leerlingen)

6. ELO docentencursus (docenten)

7. Magister en Windows 10 (leerlingen en ouders)

8. Ondersteuning browserversies Magister 6 (leerlingen en ouders)