Welkom op de website van het Fons Vitae Lyceum. Het Fons Vitae is een levendige school voor havo, atheneum en gymnasium in Amsterdam Zuid. 

Betrokkenheid bij elkaar en bij ons Fons Vitae zien wij als de basis van succesvol en plezierig leren. Wij helpen leerlingen bij het ontdekken en optimaal ontwikkelen van hun talenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het Fons Vitae is een levendige school voor havo, atheneum en gymnasium in Amsterdam-Zuid. Betrokkenheid bij elkaar en bij het Fons Vitae zien wij als de basis van succesvol en plezierig leren. Wij helpen leerlingen bij het ontdekken en optimaal ontwikkelen van hun talenten.

Speerpunten voor de komende jaren zijn het ontwikkelen van de talenten bij docenten middels het project leerKRACHT, waarbij docenten van elkaar leren door lesbezoek en intervisie. Verder zijn wij bezig met de verdere ontwikkeling van onze school als Begaafdheids Profiel School en Bèta Excellent School, waarbij de begaafdheden en talenten  van leerlingen voorop staan. Deze speerpunten worden ondersteund door het project iPad in de klas, waarbij op dit moment alle brugklassen zijn betrokken.

Het Fons Vitae Lyceum vormt samen met het St. Ignatiusgymnasium en het St. Nicolaaslyceum de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid. De Stichting werkt volgens het Raad van Toezichtmodel waarbij de drie rectoren samen het College van Bestuur vormen. Het Fons Vitae Lyceum wordt geleid door de rector/lid van het College van Bestuur en de plaatsvervangend rector die samen de schoolleiding vormen. Samen met de vijf afdelingsleiders vormt de schoolleiding het managementteam.

Per heden is er een vacature ontstaan voor de functie van

plaatsvervangend rector

Functieomvang: 0,8 –1,0 fte

salarisindicatie max. schaal 14 CAO-VO

 

De plaatsvervangend rector formuleert samen met de rector een samenhangende visie op onderwijs, organisatie en personele ontwikkeling.  Hij/zij vertaalt deze visie naar concrete onderwijsprogrammering voor de school. De plaatsvervangend rector geeft leiding aan de school in geval van afwezigheid van de rector en is zichtbaar binnen de school . Hij/zij draagt zorg voor een adequate organisatie en bijbehorende structuur en bewaakt processen in de schoolorganisatie met het oog op de gewenste resultaten en uitkomsten.   Hij/zij is bovendien verantwoordelijk voor de directe aansturing van de afdelingsleiders en het onderwijsondersteunend personeel. Hij/zij legt verantwoordelijkheid af aan  de rector.

 

Uw profiel

Uit uw Curriculum Vitae blijkt dat u beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring
 • Ervaring op het gebied van onderwijsbeleid
 • Ervaring met personeelsbeleid
 • Affiniteit met ICT ontwikkelingen en kennis van roostering
 • Goede organisatorische vaardigheden
 • Ervaring in het voortgezet onderwijs

 

In gesprekken met u blijkt dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Leiderschap: u schept de kaders en staat daarbij open voor de inbreng van uw medewerkers. Waar nodig hakt u de knoop door. U gaat op constructieve manier om met tegenstellingen en bent in staat uw medewerkers te coachen. U leidt en begeleidt de activiteiten van anderen; bereikt resultaten door middel van delegeren, regelen, controleren en het geven van nazorg.
 • Stabiliteit: u bent betrouwbaar, toegankelijk, ordelijk en in staat om zelfstandig te werken. Als sparringpartner ligt de rol van initiator u goed. U zorgt voor nieuwe ideeën op alle fronten. U hecht aan heldere besluitvormingsprocessen.
 • Communicatieve vaardigheden: u weet op een soepele manier met de verschillende geledingen binnen en buiten de school om te gaan. U bent duidelijk, eerlijk en transparant. U spreekt mensen aan op gemaakte afspraken.
 • Ondernemerschap en visiegerichtheid: u signaleert kansen in de markt, zowel voor bestaand als nieuw onderwijs en onderwijsvormen, handelt ernaar en neemt daarbij verantwoorde risico’s. U kan een visie vertalen in lange termijn doelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze doelstellingen
 • Organisatiebewustzijn: u kan vormgeven aan kwaliteitsverbetering binnen de verschillende afdelingen van de organisatie met het oog op het optimaliseren van de leerling-resultaten.

 

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kijk op www.fonsvitae.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer D. Asser, rector, via tel.nr.: 020 5712410 of asser@fonsvitae.nl.

 

Gaat u solliciteren?

Uw sollicitatiebrief met motivatie en Curriculum Vitae dienen uiterlijk  zondag 17 november te zijn ontvangen op het volgende adres:

 

Fons Vitae Lyceum

T.a.v. dhr. D. Asser, rector

asser@fonsvitae.nl

 

Belangrijke data

Een eerste ronde selectiegesprekken is gepland in de week van 25 november. De tweede ronde vindt plaats in de week van 2 december.

 

Een assessment en/of psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Fons Vitae, Reijnier Vinkeleskade 53, 1071 SW Amsterdam, tel. (020) - 571 24 10, fax. 020 - 679 04 62, email: info@fonsvitae.nl

Iban: NL 56 INGB 0000 041401 t.n.v. SVOAZ Fons Vitae Lyceum