Onderwijs in schema

Inrichting van het onderwijs

Onderbouw

Met de onderbouw worden de leerjaren 1, 2 en 3 aangeduid. Het Fons Vitae Lyceum heeft een brugklas waarin de leerlingen worden ingedeeld, zonder dat daarbij op niveau (havo of atheneum of gymnasium) gelet wordt.  Leerlingen met een vwo-advies, die het aankunnen, kunnen vanaf periode 2 voor Latijn kiezen. Aan het einde van het eerste jaar wordt besloten op welk niveau de leerling in het tweede jaar doorgaat: havo, atheneum of gymnasium. In het derde leerjaar kiezen de havo-leerlingen voor hun profiel en vakkenpakket voor de bovenbouw. De vwo-leerlingen kiezen voor de natuur- of de maatschappijstroom en kiezen aan het einde van het vierde leerjaar hun definitief profiel en vakkenpakket.

Bovenbouw

De bovenbouw kent een havo- en een atheneum-/gymnasiumopleiding. De havo (hoger algemeen vormend onderwijs) is een vijfjarige opleiding. Het havodiploma geeft toegang tot een vervolgstudie in het hbo (hoger beroepsonderwijs). Het atheneum en gymnasium vallen beide onder het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) en zijn zesjarige opleidingen. Het atheneum-/gymnasiumdiploma geeft toegang tot een vervolgstudie aan een universiteit. Uiteraard staat voor een leerling met een vwo-diploma ook de weg naar het hbo open.