Organisatie

Schoolbestuur en schoolmanagement

Sinds 1 januari 2011 vormen de drie rectoren van het Fons Vitae lyceum, het Ignatius Gymnasium en het St. Nicolaas Lyceum samen het College van Bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ) en dragen zij, naast de bijzondere verantwoordelijkheid voor hun eigen school, verantwoordelijkheid voor de stichting als geheel. Het voormalige bestuur is getransformeerd tot Raad van Toezicht. Het Fons Vitae houdt binnen de nieuwe bestuurlijke structuur een eigen profiel, beleid en positie in relatie tot de andere scholen. De website van de stichting is: www.svoaz.nl
Inspectie van het onderwijs: info@winsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis).

Schooll​eiding


Dhr. drs. D.A. Asser
Rector/ Algehele leiding
Tel.: 020 571 24 10 / mobiel: 06 232 493 84
david.asser@fonsvitae.nl

 

 

 

Dhr. drs. J.A.G. Termeer
Plaatsvervangend rector
Tel.: 020 571 24 10 / mobiel: 06 515 046 45
joost.termeer@fonsvitae.nl
 

 

Afdelingsleiders

 

Mw. drs. G. Groen 
afdelingsleider leerjaar 1
tel.: 020 571 24 19
gaby.groen@fonsvitae.nl

 

 

 

Dhr. drs. P.A. van den Berg 
afdelingsleider leerjaar 2 en 3 havo
tel.: 020 571 24 12
peter.vandenberg@fonsvitae.nl

 

 

 

Dhr. D. Visser 
afdelingsleider leerjaar 2 en 3 vwo
tel.: 020 571 24 14
daan.visser@fonsvitae.nl

 

 

 

Mw. drs. S. Stambolova
afdelingsleider leerjaar 4 en 5 havo
tel.: 020 571 24 13
snejana.stambolova@fonsvitae.nl

 

 

Mw. drs. N. Voorn 
afdelingsleider leerjaar 4, 5 en 6 vwo
tel.: 020 571 24 20
nicole.voorn@fonsvitae.nl

 

 

Hoofd facilitaire dienst

 

Dhr. M. Rijsmus
marcel.rijsmus@fonsvitae.nl

 

 

 

 

Schooldecanen

 

Mw. drs. M. de Vries
vwo 
marieke.devries@fonsvitae.nl

 

 

 

Mw. drs. J. van 't Hek
havo
judith.vanthek@fonsvitae.nl

 

 

Remedial teacher

 

Mw. drs. M. Hoeksma
merlienke.hoeksma@fonsvitae.nl

 

Zorgcoördinator

 

Mw. drs. R. Ulrici
renda.ulrici@fonsvitae.nl

 

 

Vertrouwenspersoon

Dhr. drs. O. Maarleveld 
oskar.maarleveld@fonsvitae.nl

Mw. drs. B. Spruit 
barbara.spruit@fonsvitae.nl

Veiligheidscoördinator

Dhr. M. Rijsmus
marcel.rijsmus@fonsvitae.nl

Onderwijs ondersteunend personeel

We hebben onderwijsondersteunend personeel op diverse deelgebieden van onze organisatie. Zo zijn er zijn (technisch) onderwijsassistenten, conciërges, administratief medewerkers, kantinebeheerders, en ICT-medewerkers. Een volledige lijst van onderwijsondersteuners is te vinden in onze schoolgids.

Docenten

De meeste docenten hebben een eerstegraads bevoegdheid. Vrijwel alle docenten zijn ook mentor van een klas. De volledige lijst van docenten met hun emailadres is gepubliceerd in onze schoolgids, te bereiken via 'Snel naar' op de homepage of het schoolgidsicoontje onderaan de pagina.